toggle menu

Badanie jakości wody 13.09.2018

 

                            KOMUNIKAT O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

 

       pobór wody z dnia 31.08.2018r ( B1-sportowy,B2- rzeka,B3-łezka,B4-morze)

                                        

 

Niecka/obieg wody basenowej z systemu cyrkulacji niecek basenowych

B1 sportowy

B2 rzeka

B3 łezka

B4 morze

Ocena parametrów mikrobiologicznych

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

Ocena parametrów fizykochemicznych

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

woda spełnia wymagania*

 

Parametry odbiegające od wymagań

 

     nie dotyczy

 

  nie dotyczy

 

  nie dotyczy

 

         nie dotyczy

 

Podejmowane działania naprawcze

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

* ustalone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2015r. poz. 2016)

 

Regulamin kompleksu "Arkonka" Projekt i wykonanie SO FINE