toggle menu

Wygraj karnety na Arkonkę

Lodowisko na Arkonce jest już otwarte. Obiekt będzie czynny siedem dni w tygodniu w godzinach 9 - 21. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, gdzie do wygrania są karnety. Poniżej regulamin:

Miejsce wydarzenia: kompleks rekreacyjny ARKONKA

Data rozpoczęcia: 2015– 12-04

Data zakończenia: 2015-12-23

Dodatkowe informacje: Konkurs prowadzony jest w ramach propagowania aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Nagrody: indywidualny karnet (10 godzinnych wejść na lodowisko) dla 2 najlepszych prac w poszczególnych grupach wiekowych, w których znajdują się zwycięzcy indywidualni.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "ZIMA NA LODOWISKU"

 

 1. Organizatorem konkursu jest Zakład Usług Komunalnych.
 2. Czas trwania konkursu: 04-12-2015 do 23 – 12- 2015 r.
 3. Adresatami konkursu:
 • Dzieci i młodzież do 10 roku życia – I grupa wiekowa
 • Młodzież do 16 roku życia – II grupa wiekowa
 • Dorośli (pow. 16 roku życia)  - III grupa wiekowa
 1. Konkurs polega na wykonaniu pracy fotograficznej w dowolnej technice (fotografia analogowa, fotografia cyfrowa, kolaż),  tematycznie nawiązującej do zimy na KR Arkonka.
 2. Prace konkursowe indywidualne należy nadsyłać na adres zapytaj@arkonka.szczecin.eu, lub dostarczyć osobiście na kompleks rekreacyjny ARKONKA, ul. Arkońska 30a, 71-373  Szczecin w terminie do 23 grudnia 2015 r.
 3. Prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe autora / opiekuna autora  wraz z numerem telefonu i adresem mailowym.
 4. Jeden autor może przedłożyć do konkursu 1 pracę.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie pracy – opublikowanie na stronach ZUK, upublicznienie w postaci  wydruku.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 grudnia 2015 r. w obiekcie kompleksu rekreacyjnego Arkonka z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 30a.
 7. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie powołanym przez Tomasza Wawrzyńczaka, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.
 8. Jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy spośród 3 kategorii wiekowych.
 9. Werdykt jury jest ostateczny.
 10. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczna. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej zuk.szczecin.pl oraz Arkonka.szczecin.eu. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej
 11. Organizatorów konkursu reprezentują Elżbieta Kononiuk (pracownik kompleksu rekreacyjnego ARKONKA - Zakładu Usług Komunalnych) - tel. 723 578 444
Regulamin kompleksu "Arkonka" Projekt i wykonanie SO FINE